Controlling i sprawozdawczość

Analiza i poprawa wydajności operacyjnej i finansowej

Chcą Państwo poprawić wydajność i monitorowanie wyników ?

  • Określenie wskaźników KPIs, które pozwalają śledzić kluczowe elementy Państwa działalności, zarówno operacyjne, jak i finansowe
  • Wdrożenie okresowych kart wyników w celu monitorowania działalności i poprawy wydajności : określenie częstotliwości wskaźników i adresatów kart wyników
  • Analiza wyników : określenie i analiza odchyleń vs budżet i prognozy, określenie planu naprawczego
  • Przedstawienie i wyjaśnienie wyników kierownikom, akcjonariuszom i stronom zainteresowanym
  • Planowanie budżetu i prognoz finansowych rocznych lub wieloletnich w porozumieniu z kierownikami ds. produkcji, handlu
  • Szkolenie pracowników, aby mogli aktualizować karty wyników  i analizować samodzielnie  rozbieżności
  • Audyt w przypadku trudności finansowych, aby pomóc Państwa firmie stanąć na nogi.

Przykład zadania : utworzenie karty wyników dla dyrekcji na podstawie informacji pochodzących z działu rachunkowości, analiza danych liczbowych i określenie planu działania do wdrożenia; okres wykonania zadania zależny jest od istniejących danych oraz rozmiaru spółki: od 2 do 6 dni.

Przykład zadania : W każdym miesiącu, po zamknięciu, 1-2 dni, aby przygotować karty wyników i przeanalizować je z dyrekcją

 

Rentowność inwestycji

Chcą Państwo upewnić się, że planowana inwestycja jest rentowna ?

  • Kalkulacja rentowności inwestycji przemysłowych z różnymi scenariuszami, ocena rentowności dla zainteresowanych stron (IRR, spłata, EVA)
  • Prezentacja dokumentacji inwestorom, bankom i zainteresowanym stronom w celu zatwierdzenia i sfinansowania projektu.

Przykład zadania: Wzięcie pod uwagę wszystkich czynników mogących wpływać na rentowność przyszłej inwestycji, obliczenie rentowności prawdopodobnego scenariusza oraz scenariuszy alternatywnych, zawierających możliwe ryzyka lub dodatkowe możliwości; czas trwania zadania wynosi od 2 do 4 dni, zależnie od złożoności problemu.