Doradztwo prawne – Konsolidacja – Zarządzanie zmianą

Doradztwo prawne

Potrzebują Państwo osoby dobrze znającej Państwa spółkę do pomocy w negocjacji umów ?

 • Sporządzanie i przegląd umów, pomoc w negocjacjach, przy wsparciu prawnika lub bez niego:
  • umowy na dostawę towarów, zawierające klauzule dotyczące wykonania zamówienia, gwarancji, siły wyższej…
  • świadczenie usług przemysłowych lub intelektualnych
  • umowy akcjonariuszy uwzględniające cele każdego z partnerów, klauzule wyjścia (uregulowania w zakresie wyjścia ze spółki, opcje kupna lub sprzedaży, waloryzacja udziałów…), funkcjonowanie partnerstwa (sposób podejmowania decyzji)
 • Uproszczenie struktur poprzez rozwiązanie spółki, fuzję, przeniesienie całego majątku
 • Konstruktywne negocjacje z partnerami

Przykład zadania : umowa dostawy zawarta z polskim dostawcą: sprawdzenie równowagi kontraktu, uwzględnienia istotnych klauzul ochronnych, negocjacja z partnerem; czas realizacji zadania od 2 do 8 dni zależnie od wartości umowy i jej stopnia kompleksowości

 

Konsolidacja

Nabyli Państwo spółkę i muszą Państwo sporządzić pierwsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe ?

Opracowanie skonsolidowanych sprawozdań finansowych

 

Zarządzanie zmianą : zarządzanie projektami

Zdecydowali się Państwo na zmianę jednego z kluczowych oprogramowań, dematerializację przychodzących i wychodzących faktur lub na reorganizację zespołu; szukają Państwo osoby zdolnej do koordynowania wszystkimi zaangażowanymi w projekt stronami i dbającej o realizację planowanych celów, przestrzeganie terminów i budżetu ?

 • Projekt wdrożenia wspólnej księgowości oraz procedur administracyjnych w różnych zakładach, w tym planowanie zasobów przedsiębiorstwa (ERP); określenie procesu do scentralizowania oraz tych, które mają pozostać lokalne, określenie procedur księgowych, zakupów, sprzedaży z zainteresowanymi pracownikami
 • Projekt centralizacji rachunkowości (rachunkowość ogólna, zarządzanie finansami, działy zakupów i sprzedaży) oraz administracji
 • Projekt dematerializacji faktur, określający wewnętrzne i zewnętrzne skutki (dotyczące dostawców i klientów) i uwzględniający konieczność porozumiewania się ze wszystkimi

Przykład zadania : kierownik projektu w wymiarze od ½ do 2 dni w tygodniu na czas trwania projektu