Środki pieniężne i finansowanie

Zapotrzebowanie na środki obrotowe

Pomimo dobrych wyników, mają Państwo mało dostępnych środków pieniężnych ?

 • Optymalizacja zapotrzebowania na środki obrotowe, aby zoptymalizować saldo gotówkowe:
  • optymalizacja fakturowania
  • monitorowanie należności
  • płatności dla dostawców
  • optymalizacja zapasów
  • zmiana organizacji lub procesu, jeśli to konieczne
 • Szkolenie zespołów, aby dalej stosowały dobre praktyki.

Przykład zadania: analiza istniejącej sytuacji, identyfikacja i wdrożenie procedur usprawniających.

Poszukiwanie dodatkowych źródeł finansowania

Potrzebują Państwo dodatkowych środków pieniężnych,  aby sfinansować Państwa działalność lub rozwój ?

 • Finansowanie projektów lub rozwoju we współpracy z inwestorami finansowymi:
  • Inwestorzy kapitałowi: klauzula wyjścia, zrównoważone zarządzanie, warunki subskrypcji…
  • Finansowanie kredytami bankowymi
  • Kapitał zalążkowy, kapitał podwyższonego ryzyka, kapitał rozwojowy
 • Finansowanie działalności: opracowanie planów finansowania w celu przedstawienia go bankom i inwestorom, wsparcie w negocjacjach

Przykład zadania: utworzenie biznesplanu do okazania inwestorom, zawierającego dane ilościowe (zmiana wyników, salda gotówkowego) i jakościowe (zastosowana strategia, rynki, opis projektu…)