Kim jest DAFINCIA ?

Patricia Findling jest założycielką spółki DAFINCIA

Dzięki zdobytemu przez 25 lat doświadczeniu w zakresie finansów, w firmach oraz w audycie zewnętrznym, Patricia Findling jest ekspertem w głównych dziedzinach związanych z finansami, co pozwala jej działać w dowolnych strukturach, od bardzo małych do średnich firm.

Blisko Państwa – JęzykiKariera zawodowaWykształcenieOpinie

UMIEJĘTNOŚCI TECHNICZNE

 • Strategia :  średnioterminowe plany strategiczne (3-5 lat), nabycia i zbycia spółek lub działalności
 • Controlling i sprawozdawczość : monitorowanie efektywności, rentowność inwestycji
 • Środki pieniężne i finansowanie : finansowanie zewnętrzne we współpracy z inwestorami lub kredytami bankowymi (utworzenie biznesplanu i planu finansowania), finansowanie wewnętrzne poprzez optymalizację zapotrzebowania na środki obrotowe, poszukiwanie dodatkowych środków finansowania
 • Zarządzanie ryzykiem i audyt : wdrożenie procedur, optymalizacja procesów administracyjnych, audyt, deontologia

a także:

 • Doradztwo prawne : sporządzanie i przegląd dokumentów prawnych: umowy z klientami i dostawcami, umowy dostawy i umowy o świadczenie usług, umowy akcjonariuszy (subskrypcja, opcje kupna lub sprzedaży)
 • Zamknięcie ksiąg rachunkowych i konsolidacja : francuskie normy oraz Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej
 • Zarządzanie zmianą : reorganizacja działów finansowych i administracyjnych, wprowadzenie usług wspólnych, kierownik projektu wdrożenia informatycznych systemów księgowości

Doświadczenie w dziedzinie zrównoważonego rozwoju i gospodarki obiegowej : projekty środowiskowe, oszczędność zasobów naturalnych

BLISKO PAŃSTWA

Patricia Findling dba o nawiązanie bliskich relacji z Państwem, dzięki dyspozycyjności, umiejętności słuchania, które pomagają jej zrozumieć potrzeby i wartości Państwa spółki

 • łatwość nawiązywania kontaktów
 • zachowanie poufności
 • przestrzeganie zasad etyki i deontologii

JĘZYKI

 • francuski : język ojczysty
 • angielski : biegły, pełna biegłość zawodowa
 • niemiecki : biegły, pełna biegłość zawodowa
 • polski : biegły, pełna biegłość zawodowa
 • hiszpański : w mowie i w piśmie

Jeśli posiadają Państwo filie, klientów lub dostawców za granicą, DAFINCIA może pomóc Państwu w międzynarodowych kontaktach biznesowych.

KARIERA ZAWODOWA

DAFINCIA : tworzenie w roku 2016

LAGARGEHOLCIM – materiały budowlane (1994 – 2016)

 • Dyrektor finansowy – Lafarge Industrial Ecology (gospodarka obiegowa – zrównoważony rozwój – odzysk i usuwanie odpadów) – zarządzanie 10 MŚP we Francji i za granicąlh_logotype_horizontal_srgb_horizontal_7
 • Dyrektor finansowy – Lafarge Granulats Est / Szwajcaria (członek Komitetu Zarządzającego) – zarządzanie 15 MŚP
 • Kierownik ds. rozwoju i strategii – Granulats Polska
 • Regionalny kontroler zarządzania w Europie Wschodniej i Zachodniej), dział cementu
 • Kontroler zarządzania w Polsce w dziale cementu; Centralizacja księgowości i wdrożenie systemu ERP: kierownik projektu i kierownik księgowości
 • Audyt wewnętrzny
 • Auditeur interne, Groupe
 • Konsolidacja

ERNST & YOUNG – starszy kierownik działu audytu zewnętrznego (1991 – 1994)

WYKSZTAŁCENIE

2017 : Fondamentaux du Coaching – Mozaik International
2016 – 2017 : DSCG – Uniwerystet Katolicki w Lyonie (UCLY)
1990 – 1991 : University of Connecticut, USA – MBA specjalność finanse
1988 – 1991 : Ecole de Management de Lyon (EM Lyon) – option finance
Szkolenia zawodowe :
2006 : INSEAD : Lafarge Market Approach
2001 : Duke University (USA) : Lafarge Management Development Program

logo-em-lyonlogo-university_of_connecticut