Strategia

Strategia

Chcą Państwo lepiej zrozumieć otoczenie konkurencyjne, aby polepszyć Państwa pozycję na rynku ?

  • Analiza otoczenia konkurencyjnego poprzez określenie głównych podmiotów, ich cech szczególnych, słabych i mocnych stron,  ich pozycji na rynku oraz strategii
  • Analiza sektora działalności: wzrost, możliwości, zagrożenia związane z określeniem strategii wzrostu
  • Wskazanie mocnych i słabych stron firmy na rynku i oraz w jej wewnętrznej strukturze (transakcje, finanse, HR, systemy informatyczne, itd.)
  • Zidentyfikowanie potencjalnych podmiotów do przejęcia lub fuzji

Przykład zadania : Analiza pozycji spółki na rynku i określenie z Państwem strategii zapewniającej korzystny wzrost

Rozwój – Nabycie lub zbycie działalności

  • Identyfikacja potencjalnych podmiotów, ich wycena, pomoc w negocjacjach ze zbywającym, raport Due Diligence
  • Zbycie działalności całkowite lub częściowe: wycena, określenie nabywców i pomoc w negocjacjach